พาทัวร์การเรียนแพทย์ : ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พาทัวร์การเรียนแพทย์ |ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดย ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้ที่สนใจ อยากศึกษาต่อในการวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยบริหารการศึกษา โทร 0 5596 7957

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 5596 7971

เว็บไซต์ https://meded.nu.ac.th