พาทัวร์การเรียนแพทย์ : ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษา ชั้นคลินิก รพ.แพร่

การเรียนแพทย์ |ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษาชั้นคลินิก รพ.แพร่

โดย ผศ.(พิเศษ)นพ.ประการณ์ องอาจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่

ผู้ที่สนใจ อยากศึกษาต่อในการวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยบริหารการศึกษา โทร 0 5596 7957

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 5596 7971

เว็บไซต์ https://meded.nu.ac.th