พาทัวร์การเรียนแพทย์ : ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษา ชั้นคลินิก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

การเรียนแพทย์ |ศูนย์แพทยศาสตร​ศึกษา ชั้นคลินิก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

โดย แพทย์หญิงวรรณา อาจองค์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช

ผู้ที่สนใจ อยากศึกษาต่อในการวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยบริหารการศึกษา โทร 0 5596 7957

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 5596 7971

เว็บไซต์ https://meded.nu.ac.th