ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6646 และ 6748 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6646-6748 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6646-6748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960