แจ้งปิดระบบการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย

แจ้งผู้สมัครที่ยังค้างการสมัครในระบบรับเข้าศึกษา ดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. หลังจากนั้น *จะปิดระบบการรับสมัคร*

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก