ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 7979, 7974
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
Placeholder

Case based learning

30 นาที
Placeholder

Standard settings and SBAs CRQs

4 ซม.
Placeholder

Principles of student Assessment

4 ซม.
Placeholder

Problem-based Learning

1 ซม.
Placeholder

Team based learning

30 นาที
Placeholder

Teaching methods

1 ซม.
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
Placeholder

แนวทางการออกข้อสอบ MEQ และการซักซ้อมบทผู้ป่วยมาตรฐาน

2 ซม.
Placeholder

Cognitive behavioral therapy in educational setting

4 ซม.
Placeholder

The evolving landscape of assessment in Outcome-Based Education

2 ซม.
Placeholder

The fundamental principles of teaching strategies in Outcome-Based Education

1.5 ซม
Placeholder

Single Best Answers (SBAs) from blueprint item analysis

4 ซม.
Placeholder

Designing scoring rubrics and giving constructive feedback to your students

4.5 ซม
หัวข้อการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา
Placeholder

Advances in competency-based assessment part2

3.5 ซม
Placeholder

Advances in competency-based assessment Part1

6 ซม.
Placeholder

Coaching and mentoring roles of medical teachers Part2

4 ซม.
Placeholder

Coaching and mentoring roles of medical teachers Part1

6.5 ซม
Placeholder

Teaching doctor-patient communication Part2

8 ซม.
Placeholder

Teaching doctor-patient communication Part1

8.5 ซม
Webinars
Placeholder

ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2567

30 นาที
Placeholder

Student Engagement

30 นาที
Placeholder

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยระบบ O-S-U

1 ซม.